PARADIGMI

SIGNIFICATO

Abĕo, ăbis, abii (abivi), abitum, ăbire 4°Andarsene
Ablŭo, ablŭis, ablui, ablutum, ablŭĕre 3°Lavare via
Abnŭo, abnŭis, abnui, abnŭĕre 3°Dire di no
Abŏlĕo, ăbŏles, abolevi, abolitum, ăbŏlēre 3°Cancellare
Abrĭpĭo, abrĭpis, abripui, abreptum, abrĭpĕre 3°Sottrarre
Abrumpo, abrumpis, abrupi, abruptum, abrumpĕre 3°Rompere
Abscindo, abscindis, abscidi, abscissum, abscindĕre 3°Strappare
Abscondo, abscondis, abscōndi, abscōnditum, abscōndĕre 3°Nascondere
Absum, abes, abfui, abesseEssere assente
Absūmo, absūmis, absumpsi, absumptum, absūmĕre 3°Trucidare
Accendo, accendis, accendi, accensum, accendĕre 3°Accendere
Accendo, is, accendi, accensum, ĕre 3°accendere
Accingo, accingis, accinxi, accinctum, accingĕre 3°Ricorrere
Accĭpĭo, accĭpis, accepi, acceptum, accĭpĕre 3°Accogliere
Adĕo, ădis, adii, aditum, ădire 4°Andare
ădĕo, ădis, adii, aditum, ădire 4°Andare attraverso
Adfor, adfāris, adfatus sum, adfāri 1°Rivolgersi
Adgnosco, is, novi, agnĭtum, ĕre 3°Riconoscere
Adgrĕdior, adgrĕdĕris, adgressus sum, adgrĕdi 3°Rivolgersi
Adĭgo, is, egi, actum, ĕre 3°Spingere verso
Adĭmo, ădĭmis, ademi, ademptum, ădĭmĕre 3°Togliere
Adlŏquor, adlŏquĕris, adlocutus sum, adlŏquĕre 3°Rivolgersi
Adlŏquor, eris, adlocutus sum, adlŏqui 3°deponenteRivolgersi a
Admŏnĕo, admŏnes, admonui, admonitum, admŏnēre 2°Ammonire
Admŏvĕo, admŏves, admovi, admotum, admŏvēre 2°Avvicinare
Adnītor, adnītĕris, adnisus sum, adnīti 3°Sforzarsi
Adno, adnas, adnavi, adnāre 1°Arrivare per mare
Adnŭo, adnŭis, adnui, adnŭĕre 3°Annuire
Adquīro, adquīris, adquisivi, adquisitum, adquīrĕre 3°Acquisire
Adsisto, adsistis, adstiti, adsistĕre 3°Fermarsi
Adsum, ades, adfui, adesseEsserci
Adsurgo, is, adsurrexi, adsurrectum, ĕre 3°Innalzarsi
Advĕnĭo, advĕnis, adveni, adventum, advĕnīre 4°Giungere
Adverso, adversas, adversavi, adversatum, adversāre 1°Opporsi
Adverto, advertis, adverti, adversum, advertĕre 3°Volgere verso
Aequo, as, avi, atum, are 1°Raggiungere
Aggĕro, as, avi, atum, are 1°Accrescere
Ago, agis, egi, actum, ĕre 3°Condurre
Ago, is, egi, actum, ĕre 3°inseguire
AitDire
Albesco, albescis, albescĕre 3°Albeggiare
Alo, is, alui, altum o alitum, alĕre 3°Nutrire
Ambĭo, ambis, ambivi, ambitum, ambīre 4°Andare intorno
Amitto, āmittis, amisi, amissum, āmittĕre 3°Perdere
Amo, as, avi, atum, are 1°Amare
Amplector, amplectĕris, amplexus sum, amplecti 3°Abbracciare
Antĕfĕro, antĕfĕrs, antetuli, antelatum, antĕfĕrreAnteporre
Apĭo, ăpĭis, ăpĭĕre 3°Allacciare
Apto, aptas, aptavi, aptatum, aptāre 1°Preparare
Ardĕo, ardes, arsi, ardēre 2°Ardere
Arguo, is, argui, argutum, ĕre 3°Dimostrare
Armo, armas, armavi, armatum, armāre 1°Armare
Aro, as, avi, atum, are 1°Arare
Arrĭgo, arrĭgis, arrexi, arrectum, arrĭgĕre 3°Raddrizzare
Aspĭcĭo, aspĭcis, aspexi, aspectum, aspĭcĕre 3°Guardare
Attingo, attingis, attigi, attactum, attingĕre 3°Toccare
Attollo, attollis, attollĕre 3°Innalzare
Audĕo, audes, ausus sum, ausum, audēre 2°Osare
Audĭo, audis, audii, auditum, audīre 4°Ascoltare
Audio, is, ivi, itum, ire 4°sentire
Aufĕro, fers, abstuli, ablatum, auferrePortare via
Avello, āvellis, avelli, avulsum, āvellĕre 3°Strappare
Averto, āvertis, averti, aversum, āvertĕre 3°Deviare
Bacchor, bacchāris, bacchatus sum, bacchāri 1°Infuriare
Cado, is, cecidi, ĕre 3°Cadere
Căno, cănis, cecini, cantum, cănĕre 3°Cantare
Cano, is, cecini, cantum, ĕre 3°Cantare, narrare
Căpesso, căpessis, capessii, căpessĕre 3°Raggiungere
Căpĭo, căpis, cepi, captum, căpĕre 3°Prendere
Capio, is, cepi, captum, ĕre 3°Prendere
Cărĕo, căres, carui, cărēre 3°Privare
Carpo, is, carpsi, carptum, ĕre 3°Prendere
Castīgo, castīgas, castigavi, castigatum, castīgāre 1°Rimproverare
Cĕlĕro, cĕlĕras, celeravi, celeratum, cĕlĕrāre 1°Affrettarsi
Cerno, cernis, crevi, cretum, cernĕre 3°Vedere
Cerno, cernis, uffcrevi, cretum, cernĕre 3°Vedere
Cerno, is, crevi, cretum,ĕre 3°Vedere
Certo, certas, certavi, certatum, certāre 1°Gareggiare
Cĭĕo, cĭes, civi, citum, cĭēre 2°Scuotere
Cingo, cingis, cinxi, cinctum, cingĕre 3°Cingere
Circumdo, as, avi, atum, are 1°Circondare
Clāmo, clāmas, clamavi, clamatum, clāmāre 1°Chiamare
cœpĭo, cœpis, coepi, coeptum, ĕre 3°Cominciare
Cōgo, cōgis, coegi, coactum, cōgĕre 3°Raccogliere
Cŏlo, cŏlis, colui, cultum, cŏlĕre 3°Abitare
Cŏmĭtor, cŏmĭtāris, comitatus sum, cŏmĭtāri 1°Accompagnare
Commiscĕo, commisces, commiscui, commixtum, commiscēre 2°Mescolare
Commŏvĕo, commŏves, commovi, commotum, commŏvēre 2°Smuovere
Compello, compellas, compellavi, compellatum, compellāre 1°Rivolgersi
Compōno, compōnis, composui, compositum, compōnĕre 3°Qui: risolvere
Concĭpĭo, concĭpis, concepi, conceptum, concĭpĕre 3°Accogliere in sé
Concĭto, concĭtas, concitavi, concitatum, concĭtāre 1°Agitare
Concŭtĭo, concŭtis, concussi, concussum, concŭtĕre 3°Agitare
Condo, condis, condidi, conditum, condĕre 3°Nascondere
Confĭcĭo, confĭcis, confeci, confectum, confĭcĕre 3°Preparare
cōnĭcĭo, cōnĭcis, conieci, coniectum, ĕre 3°colpita
Conlābor, conlābĕris, conlapsus sum, conlābi 3°Cadere
Conlūcĕo, conlūces, conluxi, conlūcēre 2°Brillare
Cōnor, cōnāris, conatus sum, cōnāri 1°Sforzarsi
Conscendo, conscendis, conscendi, conscensum, conscendĕre 3°Salire
Consĕdĕo, consĕdes, consĕdēre 2°Sedere insieme
Consīdo, consīdis, consedi, consessum, consīdĕre 3°Approdare
Consisto, consistis, constiti, consistĕre 3°Fermarsi
Conspĭcĭo, conspĭcis, conspexi, conspectum, conspĭcĕre 3°Vedere
Consterno, consternis, constravi, constratum, consternĕre 3°Ricoprire
consŭlo, consŭlis, consului, consultum, ĕre 3°Esaminare
Contendo, contendis, contendi, contentum, contendĕre 3°Contendere
Convecto, convectas, convectāre 1°Trasportare insieme
Convĕnĭo, convĕnis, conveni, conventum, convĕnīre 4°Venire insieme
Cŏrōno], cŏrōnas, coronavi, coronatum, cŏrōnāre 1°Coronare
Corrĭpĭo, corrĭpis, corripui, correptum, corrĭpĕre 3°QUI: scuotere
Crēdo, crēdis, credidi, creditum, crēdĕre 3°Credere
Credo, is, credidi, creditum, ĕre 3°Credere
Cŭmŭlo, cŭmŭlas, cumulavi, cumulatum, cŭmŭlāre 1°Aggiungere
Cuncto, cunctas, cunctatum, cunctāreIndugiare
Cuncto, cunctas, cunctatum, cunctāre 1°Indugiare
Cŭpĭo, cŭpis, cupii, cupitum, cŭpĕre 3°Desiderare
Curo, as, avi, atum, are 1°Curarsi
Damno, damnas, damnavi, damnatum, damnāre 1°Consacrare
Dēbĕo, dēbes, debui, debitum, dēbēreDovere, essere debitore
Dēcēdo, dēcēdis, decessi, decessum, dēcēdĕre 3°Andarsene
Dēcerno, dēcernis, decrevi, decretum, dēcernĕre 3°Decidere
Dĕcet, decuit, dĕcēre IMPERSONALEBisogna, conviene
Decĭpio, is, cepi, ceptum, ĕre 3°Ingannare
Dēclīno, dēclīnas, declinavi, declinatum, dēclīnāre 1°Volgere
Dēcurro, dēcurris, decurri, decursum, dēcurrĕreCorrere giù
Dēdignor, dēdignāris, dedignatus sum, dēdignāri 1°Disprezzare
Dēdūco, dēdūcis, deduxi, dēdūcĕre 3°Condurre giù
Dēfĕro, dēfĕrs, detuli, delatum, dēfĕrreRiferire
Dēfĕro, dēfĕrs, detuli, delatum, dēfĕrre 3°Portare
Dēfĭcĭo, dēfĭcis, defeci, defectum, dēfĭcĕre 3°Venire meno
Dēgo, dēgis, degi, dēgĕre 3°Vivere
Dehisco,is, ĕre 3°Aprirsi
Dēĭcĭo, dēĭcis, deieci, deiectum, dēĭcĕre 3°Precipitarsi giù
Dēlĭgo, dēlĭgis, delegi, delectum, dēlĭgĕreScegliere
Dēmitto, dēmittis, demisi, demissum, dēmittĕreCalare
Dēsævĭo, dēsævis, desævii, desævitum, dēsævīre 4°Infuriare
Descendo, descendis, descendi, descensum, descendĕre 3°Discendere
Dēsĕro, dēsĕris, deserui, desertum, dēsĕrĕre 3°Lasciare
Dēsĭno, dēsĭnis, desii, desitum, dēsĭnĕre 3°Smettere
Despĭcĭo, despĭcis, despexi, despectum, despĭcĕreRifiutare
Destrŭo, destrŭis, destruxi, destructum, destrŭĕre 3°Distruggere
dētĭnĕo, dētĭnes, detinui, detentum, ēre 2°Trattenere
Dētorquĕo, dētorques, detorsi, detortum, dētorquēre 2°Volgere verso
Dēvĕnĭo, dēvĕnis, deveni, deventum, dēvĕnīre 4°Arrivare
Dēvŏlo, dēvŏlas, devolavi, devolatum, dēvŏlāre 1°Volare giù
Dico, dīcis, dixi, dictum, dīcĕre 3°Dire
Dīco, dīcis, dixi, dictum, dīcĕre 3°Dire
Dico, is, dixi, dictum, ĕre 3°dire
Diffŭgĭo, diffŭgis, diffugi, diffŭgĕre 3°Disperdersi
Diffundo, diffundis, diffudi, diffusum, diffundĕre 3°Diffondere
Dignor, dignāris, dignatus sum, dignāri 1°Ritenere
Digredior, eris, digressus sum, digrĕdi 3°Allontanarsi, separarsi
Dīlābor, dīlābĕris, dilapsus sum, dīlābi 3°Dissolversi
Dimŏveo, es, movi, motum, ēre 2°Rimuovere
Dīrĭpĭo, dīrĭpis, diripui, direptum, dīrĭpĕre 3°Tirare fuori
Discerno, discernis, discrevi, discretum, discernĕre 3°
Separare (qui: “aveva trapunto”)
Dissĭmŭlo, dissĭmŭlas, dissimulavi, dissimulatum, dissĭmŭlāre 1°Nascondere
Dīvello, dīvellis, divelli, divulsum, dīvellĕre 3°Strappare
Dīvĭdo, dīvĭdis, divisi, divisum, dīvĭdĕre 3°Suddividere
Do, das, dedi, datum, are 1°Dare
Do, das, dedi, datum, āre 1°Dare
Do, das, dedi, datum, dare 1°Dare
Dŏcĕo, dŏces, docui, doctum, dŏcēre 2°Istruire
Dŏlĕo, dŏles, dolui, dŏlēre 2°Soffrire
Duco, is, duxi, ductum, ĕre 3°condurre
ĕdo, ĕdis (es), ĕdi, esum, ĕdēre (esse)mangiare
Effĕro, effĕrs, extuli, elatum, effĕrreUscire
Effor, aris, effatus sum, effari 1° deponenteParlare
Effundo, effundis, effudi, effusum, effundĕre 3°Sciogliere
Eĭcĭo, ēĭcis, eieci, eiectum, ēĭcĕre 3°Tirare via
Enĭtĕo, ēnĭtes, enitui, ēnĭtēre 2°Risplendere
Enŭmĕro, ēnŭmĕras, enumeravi, enumeratum, ēnŭmĕrāre 1°Enumerare
Eo, is, ivi, itum, ire 4°Andare
Epŭlor, ĕpŭlāris, epulatus sum, ĕpŭlāri 1°Banchettare
Erĭgo, ērĭgis, erexi, erectum, ērĭgĕre 3°Erigere
Erĭpĭo, ērĭpis, eripui, ereptum, ērĭpĕre 3°Sguainare
Erro, as, avi, atum, are 1°Errare
Erŭo, ērŭis, erui, erutum, ērŭĕre 3°Abbattere
Evādo, ēvādis, evasi, evasum, ēvādĕre 3°Uscire
Evānesco, ēvānescis, evanui, ēvānescĕre 3°Lasciare
Evinco, ēvincis, evici, evictum, ēvincĕre 3°Vincere completamente
Evŏco, ēvŏcas, evocavi, evocatum, ēvŏcāre 1°Richiamare
Exaudĭo, exaudis, exaudii, exauditum, exaudīre 4°Sentire
Excĭĕo, excĭes, excivi, excitum, excĭēre 3°Far uscire
Excindo, excindis, excidi, excissum, excindĕre 3°Sterminare
Excĭpĭo, excĭpis, excepi, exceptum, excĭpĕre 3°Riprendere
exercĕo, exerces, exercui, exercitum, ēre 2°Esercitare
Exercĕo, exerces, exercui, exercitum, exercēre 2°Esercitare
Exhaurio, is, exhausi, exhaustum, ire 4°Compiere, condurre a termine
Exĭgo, exĭgis, exegi, exactum, exĭgĕre 3°Valutare
Exŏrĭor, exŏrīris, exortus sum, exŏrīri 4°Sorgere
Expecto, expectas, expectavi, expectatum, expectāre 1°Indugiare
Expĕdĭo, expĕdis, expedii, expeditum, expĕdīre 4°Preparare
Expĕrĭor, expĕrīris, expertus sum, expĕrīri 4°Cercare
exposco, exposcis, expoposci, exposcĕrerichiedere
exquīro, exquīris, exquisivi, exquisitum, exquīrĕre 3°Ispezionare
Exsĕquor, exsĕquĕris, exsecutus sum, exsĕquĕre 3°Eseguire
Exsolvo, exsolvis, exsolvi, exsolutum, exsolvĕre 3°Dissipare
Exspecto, exspectas, exspectavi, exspectatum, exspectāre 1°Aspettare
Exstinguo, exstinguis, exstinxi, exstinctum, exstinguĕre 3°Estinguere
Exterrĕo, exterres, exterrui, exterritum, exterrēre 2°Atterrire
Extinguo, extinguis, extinxi, extinctum, extinguĕre 3°Estinguere
Exŭo, exŭis, exui, exutum, exŭĕre 3°Abbandonare
Făcesso, făcessis, facessi, facessitum, făcessĕre 3°Eseguire
Facio, is, feci, factum, are 1°Fare
Fallo, fallis, fefelli, falsum, fallĕre 3°Sfuggire
Fallo, is, fefelli, falsum, ĕre 3°Ingannare
Fateor, eris, fassus sum, ēri 2°deponenteConfessare
Fătīgo, fătīgas, fatigavi, fatigatum, fătīgāre 1°Incalzare
Fĕrĭo, fĕris, fĕrīre 4°Tagliare
Fero, fers, tuli, latum, ferrePortare
Fĕro, fĕrs, tuli, latum, fĕrre 3°Tenere, mantenere
Fervĕo, ferves, ferbui, fervēre 2°Fervere
Fervo, fervis, fervi, fervĕre 3°Essere fervente
Festīno, festīnas, festinavi, festinatum, festīnāre 1°Affrettarsi
fīgo, fīgis, fixi, fixum, ĕre 3°trafiggere
Fingo, fingis, finxi, fictum, fingĕre 2°Figurare, inventare
Flecto, is, flexi, flexum, ĕre 3°piegare
Fluctŭo, fluctŭas, fluctuavi, fluctuatum, fluctŭāre 1°Ondeggiare
For, fāris, fatus sum, fāri 1°Parlare
Fŏvĕo, fŏves, fovi, fotum, fŏvēre 2°Scaldarsi
Fraudo, fraudas, fraudavi, fraudatum, fraudāre 1°
Defraudare, privare con la frode
Frĕmo, frĕmis, fremui, fremitum, frĕmĕre 3°Fremere
Frŭor, frŭĕris, fructus sum, frŭi 3°Fruire
Fŭgĭo, fŭgis, fugi, fugitum, fŭgĕre 3°Fuggire
Fulcĭo, fulcis, fulsi, fultum, fulcīre 4°Sostenere
Fulgĕo, fulges, fulsi, fulgēre 2°Splendere
Fundo, as, avi, atum, are 1°Fondare
fundo, fundis, fudi, fusum, fundĕre 3°Versare
Fŭro, fŭris, fŭrĕre 3°Essere fuori di sé
Furo, is, (furui), ĕre 3°Infuriare
Gaudĕo, gaudes, gavisus sum, gavisum, gaudēre 2°Godere
Gĕmo, gĕmis, gemui, gemitum, gĕmĕre 3°Piangere
Gigno, gignis, genui, genitum, gignĕre 3°Generare
Glomero, as, avi, atum, are 1°Agglomerarsi
Grădĭor, grădĕris, gressus sum, grădi 3°Camminare
Grātor, grātāris, gratatus sum, grātāri 1°Congratularsi
Habeo, es, habui, habitum, ēre 2°Avere
Hăbĕo, hăbes, habui, habitum, hăbēre 2°Avere
Haereo, es, haesi, haesum, ēre 2°Rimanere
Haerĕo, haeres, haesi, haesum, haerēre 3°Rimanere attaccato
Haurĭo, hauris, hausi, haustum, haurīre 4°Assorbire
Horrĕo, horres, horrui, horrēre 2°Temere
Horrĭfĭco, horrĭfĭcas, horrificavi, horrificatum, horrĭfĭcāre 1°Spaventare
Iacto, as, avi, atum, are 1°Agitare, travagliare
Immiscĕo, immisces, immiscui, immixtum, immiscēre 2°Mescolarsi
Immitto, immittis, immisi, immissum, immittĕre 3°Immettere
Impello, is, impuli, impulsum, ĕre 3°Smuovere
Implĕo, imples, implevi, impletum, implēreRiempire
Implico, as, avi, atum, are 1°Avvolgere
Implōro, implōras, imploravi, imploratum, implōrāre 1°Implorare
Impōno, impōnis, imposui, impositum, impōnĕre 3°Porre sopra
Imprĕcor, imprĕcāris, imprecatus sum, imprĕcāri 1°Pregare
Imprĭmo, imprĭmis, impressi, impressum, imprĭmĕre 3°Premere
Incēdo, incēdis, incessi, incessum, incēdĕre 3°Procedere
Incendo, incendis, incendi, incensum, incendĕre 3°Incendiare
Incīdo, incīdis, incidi, incisum, incīdĕre 3°Incidere
incĭpĭo, incĭpis, incepi, inceptum, ĕre 3°incominciare
Incĭpĭo, incĭpis, incepi, inceptum, incĭpĕre 3°Iniziare
Incumbo, incumbis, incubui, incumbĕre 3°Prodigarsi
Indulgĕo, indulges, indulsi, indultum, indulgēre 2°Attendere a
Infĕro, infĕrs, intuli, illatum, infĕrre 3°Avanzare
Infīgo, infīgis, infixi, infixum, infīgĕre 3°Conficcare
Infīgo, is, fixi, fixum, ĕre 3°Fissare nella mente
Inflammo, as, avi, atum, are 1°Infiammare
Inflecto, is, flexi, flexum, ĕre 3°Piegare
Infundo, infundis, infudi, infusum, infundĕre 3°Versare
Ingĕmesco, ingĕmescis, ingemui, ingĕmescĕre 3°Qui: intenerirsi, commuoversi
Ingĕmĭno, ingĕmĭnas, ingeminavi, ingeminatum, ingĕmĭnāre 1°Raddoppiare
Ingrĕdĭor, ingrĕdĕris, ingressus sum, ingrĕdi 3°Rivolgersi
Inhĭo, ĭnhĭas, inhiavi, inhiatum, ĭnhĭāre 1°
Guardare dento (a bocca aperta)
Inlūdo, inlūdis, inlusi, inlusum, inlūdĕre 3°Deridere
Innecto, innectis, innexui, innexum, innectĕre 3°Inventare scuse
Inrīdĕo, inrīdes, inrisi, inrisum, inrīdēre 2°Deridere
Inrīto, inrītas, inritavi, inritatum, inrītāre 1°Provocata
Inrumpo, inrumpis, inrupi, inruptum, inrumpĕre 3°Irrompere
Insĕquor, insĕquĕris, insecutus sum, insĕqui 3°Seguire
Insisto, insistis, institi, insistĕre 3°Persistere
Instauro, as, avi, atum, are 1°Rinnovare
Instĭmŭlo, instĭmŭlas, instimulavi, instimulatum, instĭmŭlāre 1°Stimolare
Insto, instas, institi, instāre 1°Premere
Intendo, intendis, intendi, intentum, intendĕreRivestire
Interfundo, interfundis, interfunsum, interfundĕre 3°Spargere
Interrumpo, is, interrupi, interruptum, ĕre 3°Interrompere
Intro, intras, intravi, intratum, intrāre 1°Entrare
Invādo, invādis, invasi, invasum, invādĕre 3°Assalire
Invĕnĭo, invĕnis, inveni, inventum, invĕnīre 4°Trovare
Invideo, es, vidi, visum, ēre 2°Negare
Invīso, invīsis, invisi, invīsĕre 3°Visitare
Iŭbĕo, iŭbes, iussi, iussum, iŭbēre 2°Comandare
Iungo, is, iunxi, inctum, ĕre 3°Congiungere, sposare
Iungo, iungis, iunxi, iunctum, iungĕre 3°Stringere
Iūro, iūras, iuravi, iuratum, iūrāre 1°Giurare
Iuvo, as, iuvi, iutum, are 1°Giovare
Lăbĕfacto, lăbĕfactas, labefactavi, labefactatum, lăbĕfactāre 1°Indebolire
Labo, as, avi, atum, areVacillare
lābor, lābĕris, lapsus sum, lābiCadere, scivolare
Lābor, lābĕris, lapsus sum, lābi 3°Scendere
Lătĕo, lătes, latui, lătēre 2°Nascondersi
lĕgo, lĕgis, legi, lectum, lĕgĕre 3°Scegliere
Lēnĭo, lēnis, lenii, lenitum, lēnīre 4°Addolcire
Lĕvo, lĕvas, levavi, levatum, lĕvāre 1°Sollevare
Libo, as, avi, atum, are 1°Consacrare
Lĭcet, licuit o licitum est, ēre IMPERSONALEEssere concetto
Linquo, is, liqui, lictum, ĕre 3°lasciare
Linquo, linquis, liqui, lictum, linquĕre 3°Lasciare
Lito, as, avi, atum, are 1°Offire sacrifici
Loco, as, avi, atum, are 1°Collocare, porre
Lŏquor, lŏquĕris, locutus sum, lŏqui 3°Parlare
Lucto, luctas, luctatum, luctāre 1°Lottare
Lūdo, lūdis, lusi, lusum, lūdĕre 3°Giocare
Lustro, as, avi, atum, are 1°Illuminare
Macto, as, avi, atum, are 1°Sacrificare
Mădĕo, mădes, madui, mădēre 2°Essere bagnato
Maereo, maeres, maerui, maerēreEssere triste, piangere
Maereo, maeres, maerui, maerēre 2°Essere triste, piangere
Malo, mavis, malui, mallePreferire
Mando, mandas, mandavi, mandatum, mandāre 1°Inviare
Mando, mandis, mandi, mansum, mandĕre 3°Mordere
Mănĕo, mănes, mansi, mansum, mănēreRimanere
Mĕdĭtor, mĕdĭtāris, meditatus sum, mĕdĭtāri 1°Pensare
Mĕmĭni, meministi, meminisseRicordarsi
Mĕmŏro, mĕmŏras, memoravi, memoratum, mĕmŏrāre 1°Ricordare
Mĕrĕo, mĕres, merui, meritum, mĕrēre 2°Meritarsi
Mĕto, mĕtis, messui, messum, mĕtĕre 3°Mietere
Mĕtŭo, mĕtŭis, metui, metutum, mĕtŭĕre 3°Temere
Mĭgro, mĭgras, migravi, migratum, mĭgrāre 1°Migrare
Miscĕo, misces, miscui, mixtum, miscēre 2°Mescolare
Mĭsĕrĕor, mĭsĕrēris, i, mĭsĕrēri 4°Avere compassione
Mĭsĕror, mĭsĕrāris, miseratus sum, mĭsĕrāri 1°Avere compassione
Mitto, is, misi, missum, ĕre 3°mettere
Molior, iris, itus sum, iri 4°Affrontare, occuparsi
Mŏnĕo, mŏnes, monui, monitum, mŏnēre 2°Ammonire
Monstro, monstras, monstravi, monstratum, monstrāre 1°Indicare
Mŏrĭor, mŏrĕris, mortuus sum, mŏri 3°Morire
Mŏro, mŏras, mŏrāre 1° /moror, aris, moratus sum, ari 1° depmIndugiare
Moror, aris, atus sum, ari 1°Attardarsi
Moror, aris, moratus sum, ari 1°Indugiare
Mŏvĕo, mŏves, movi, motum, mŏvēre 2°Muovere
Mūgĭo, mūgis, mugii, mugitum, mūgīre 4°Risuonare
Mūto, mūtas, mutavi, mutatum, mūtāre 1°Mutare
Narro, as, avi, atum, are 1°narrare
Nascor, nascĕris, natus sum, nasci 3°Nascere
Năto, nătas, natavi, natatum, nătāre 1°Galleggiare
Navigo, as, avi, atum, are 1°navigare
Necto, is, nexui e nexi, nexum, ĕre 3°allacciare
Nĕgo, nĕgas, negavi, negatum, nĕgāre 1°Negare
Nescĭo, nescis, nescii, nescitum, nescīre 4°Non sapere
Nĭgresco, nĭgrescis, nigrui, nĭgrescĕre 3°Diventare nero
Nītor, nītĕris, nisus sum, nīti 3°Facendo affidamento su
Nōdo, as, avi, atum, are 1°Annodare
Nosco, is, novi, notum, ĕre 3°Conoscere
Novo, as, avi, atum, are 1°Rinnovare
Obfĕro, obfĕrs, obtuli, oblatum, obfĕrreOffrire
Obĭcĭo, ōbĭcis, obieci, obiectum, ōbĭcĕre 3°Abbandonare
Oblīviscor, oblīviscĕris, oblitus sum, oblīvisci 3°Dimenticarsi
Obmūtesco, obmūtescis, obmutui, obmūtescĕre 3°Ammutolire, rimanere muto
Obnītor, obnītĕris, obnixus sum, obnīti 3°Fare forza su
Oborior, eris, obortus sum, oboriri 3° e 4° deponentenascere
Obsto, as, avi, atum, are 1°Ostacolare
Obstrŭo, obstrŭis, obstruxi, obstructum, obstrŭĕre 3°Chiudere
Occŭpo, occŭpas, occupavi, occupatum, occŭpāre 1°Occupare
Odi, ōdisti, ōdisseOdiare
Onĕro, ŏnĕras, oneravi, oneratum, ŏnĕrāre 1°Opprimere
Opĕrĭo, ŏpĕris, operui, opertum, ŏpĕrīre 4°Coprire, nascondere
Opto, as, avi, atum, are 1°Preferire
Orĭor, ŏrīris, ortus sum, ŏrīri 4°Sorgere
Oro, as, avi, atum, are 1°Pregare
Ostendo, ostendis, ostendi, ostentum, ostendĕre 3°Mostrare
Ostento, as, avi, atum, are 1°mostrare
ŏvo, ŏvas, ovavi, ovatum, ŏvāre 1°Esultare
Pallĕo, palles, pallui, pallēre 2°Essere pallido
Pareo, es, parui, paritum, ēre 2°obbedire
Paro, as, avi, atum, are 1°preparare
Pătĭor, pătĕris, passus sum, păti 3°Permettere
Pendeo, es, pependi, ēre 2°pendere
Pĕrăgo, pĕrăgis, peregi, peractum, pĕrăgĕre 3°Agitare
pĕrăgro, pĕrăgras, peragravi, peragratum, āre 1°percorrere
Percŭtĭo, percŭtis, percussi, percussum, percŭtĕre 3°Percuotere
Perdo, perdis, perdidi, perditum, perdĕre 3°Perdere
Pĕrĕo, pĕris, perii, pĕrire 4°Perire
Pĕrerro, pĕrerras, pererravi, pererratum, pĕrerrāre 1°Errare
Perfĕro, perfĕrs, pertuli, perlatum, perfĕrreSopportare
Perfĭcĭo, perfĭcis, perfeci, perfectum, perfĭcĕre 2°Porre fine
Pergo, pergis, perrexi, perrectum, pergĕre 3°Avanzare
Pĕrhĭbĕo, pĕrhĭbes, perhibui, perhibitum, pĕrhĭbēre 2°Raccontare
Permitto, permittis, permisi, permissum, permittĕre 3°Permettere
Persentĭo, persentis, persensi, persentīre 4°Presentire, intuire
Pertaedet, pertaesum est, ēre 2°Avere disgusto
Pĕto, pĕtis, petii, petitum, pĕtĕre 3°Chiedere
Pĭget, piguit, pigēre 2°Dispiacersi
Pingo, pingis, pinxi, pictum, pingĕreDipingere
Pōno, pōnis, posui, positum, pōnĕre 3°Porre
Pŏpŭlo, pŏpŭlas, populavi, populatum, pŏpŭlāre 1°Devastare
Porto, as, avi, atum, are 1°Portare
Posco, is, poposci, ĕre 3°Richiedere
Posco, poscis, poposci, poscĕre 3°Richiedere
Possum, es, potui, possePotere
Possum, potes, potui, possePotere
Pŏtĭor, pŏtīris, potitus sum, pŏtīri 4°Impadronirsi. QUI: godersi
Praecipito, as, avi, atum, āre 1°Precipitare
Praedīco, praedīcis, praedixi, praedictum, praedīcĕre 3°Predire
Praerĭpĭo, praerĭpis, praeripui, praereptum, praerĭpĕre 3°Strappare
Praesentĭo, praesentis, praesensi, praesensum, praesentīre 4°Presagire
Praetĕgo, praetĕgis, praetexi, praetectum, praetĕgĕre 3°Coprire
Praetendo, praetendis, praetendi, praetentum, praetendĕre 3°Porre avanti
Praetĕrĕo, praetĕris, praeterii, praeteritum, praetĕrire 3°Passare avanti
Prĕcor, prĕcāris, precatus sum, prĕcāri 1°Pregare
Premo, is, pressi, pressum, ĕre 3°Nascondere
Prĕmo, prĕmis, pressi, pressum, prĕmĕre 3°Trattenere
Prŏbo, prŏbas, probavi, probatum, prŏbāre 1°Approvare
Prōcēdo, prōcēdis, processi, processum, prōcēdĕre 3°Avanzare
Prodo, is, prodidi, proditum, ĕre 3°propagare
Prōfĭcĭo, prōfĭcis, profeci, profectum, prōfĭcĕre 3°Procedere
Prŏfor, prŏfāris, profatus sum, prŏfāri 1°Parlare
Prōgigno, prōgignis, progenui, progenitum, prōgignĕre 3°Generare
Prōgrĕdĭor, prōgrĕdĕris, progressus sum, prōgrĕdi 3°Avanzare
Prōmĕrĕo, prōmĕres, promerui, promeritum, prōmĕrēre 2°Meritarsi
Prōmitto, prōmittis, promisi, promissum, prōmittĕre 3°Promettere
Prŏpĕro, prŏpĕras, properavi, properatum, prŏpĕrāre 1°Affrettarsi
Prospĭcĭo, prospĭcis, prospexi, prospectum, prospĭcĕre 3°Vedere
Pugno, as, avi, atum, are 1°Osteggiare
Pulso, as, avi, atum, āre 1°Pulsare
quaero, quaeris, quaesii o quaesivi, quaesitum, ĕre 3°chiedere
Quaero, quaeris, quaesii, quaesitum, quaerĕre 3°Cercare
Quasso, as, avi, atum, are 1°Squassare
Quĕror, quĕrĕris, questus sum, quĕri 3°Lamentarsi
Quĭesco, quĭescis, quievi, quietum, quĭescĕre 3°Riposarsi
Răpĭo, răpis, rapui, raptum, răpĕre 3°Rapire
Rĕcēdo, rĕcēdis, recessi, recessum, rĕcēdĕre 3°Svanire
Rĕcingo, rĕcingis, recinxi, recinctum, rĕcingĕre 3°Sciogliere
Rĕcĭpĭo, rĕcĭpis, recepi, receptum, rĕcĭpĕre 3°Accogliere
Rĕclūdo, rĕclūdis, reclusi, reclusum, ĕre 3°Squarciare, aprire
Rĕclūdo, rĕclūdis, reclusi, reclusum, rĕclūdĕre 3°Sfoderare
Recurso, as, avi, atum, are 1°Ritornare
Reddo, reddis, reddidi, redditum, reddĕre 3°Restituire
Rĕdĕo, rĕdis, redii, reditum, rĕdire 4°Ritornare
Rĕdūco, rĕdūcis, reduxi, reductum, rĕdūcĕre 3°Togliere
Rĕfello, rĕfellis, refelli, rĕfellĕre 3°Smentire
Refĕro, fers, tuli, latum ferreRispondere
Rĕfĕro, rĕfĕrs, retuli, relatum, rĕfĕrre 3°Riportare
Rego, is, rexi, rectum, ĕre 3°Reggere, governare
Rĕgo, rĕgis, rexi, rectum, rĕgĕre 3°Governare
Relinquo, is, relīqui, relictum, ĕre 3°Lasciare
Rĕlinquo, rĕlinquis, reliqui, relictum, rĕlinquĕre 3°Lasciare
Rĕmitto, rĕmittis, remisi, remissum, rĕmittĕre 3°Restituire
rĕor, rēris, ratus sum, rēriRitenere
Rĕpello, rĕpellis, reppuli, repulsum, rĕpellĕre 3°Respingere
Rĕpĕrĭo, rĕpĕris, repperi, repertum, rĕpĕrīre 4°Scoprire
Rĕplĕo, rĕples, replevi, repletum, rĕplēre 2°Riempire
Rĕpōno, rĕpōnis, reposui, repositum, rĕpōnĕre 3°Adagiare
Rĕservo, rĕservas, reservavi, reservatum, rĕservāre 1°Riservare
Resigno, as, avi, atum, āre 1°Aprire
rĕsisto, rĕsistis, restiti, rĕsistĕre 3°Fermarsi
Resolvo, is, resolvi, resolutum, ĕre 3°Sciogliere
Rĕsŏno, rĕsŏnas, resonavi, rĕsŏnāre 1°Risuonare
Respĭcio, is, spexi, spectum, ĕre 3°Rivolgere l’attenzione
Respĭcĭo, respĭcis, respexi, respectum, respĭcĕre 3°Guardare
Resto, restas, restiti, restāre 1°Rimanere
Rĕsurgo, rĕsurgis, resurrexi, resurrectum, rĕsurgĕre 3°Rialzarsi
Rĕtĕgo, rĕtĕgis, retexi, retectum, rĕtĕgĕre 3°Coprire
Rĕvello, rĕvellis, revelli, revulsum, rĕvellĕre 3°Distruggere
Revincĭo, rĕvincis, revinxi, revinctum, rĕvincīre 4°Legare
Rĕvīso, rĕvīsis, revisi, revisum, rĕvīsĕre 3°Tornare a vedere
Rĕvolvo, rĕvolvis, revolvi, revolutum, rĕvolvĕre 3°Rivolgere
Rīdĕo, rīdes, risi, risum, rīdēre 2°Sorridere
Rĭgĕo, rĭges, rĭgēre 2°Essere irrigidito
Rumpo, rumpis, rupi, ruptum, rumpĕre 3°Rompere
Rŭo, rŭis, rui, rŭĕre 3°Correre
Sacro, as, avi, atum, are 1°Consacrare
Saevĭo, saevis, saevii, saevitum, saevīre 4°Infuriare
Sĕco, sĕcas, secui, sectum, sĕcāre 1°Tagliare
Sedeo,es, sedi, sessum, ēre 2°Sedere
Sēdūco, sēdūcis, seduxi, seductum, sēdūcĕre 3°Separare
Sentĭo, sentis, sensi, sensum, sentīre 4°Percepire
Sĕquor, sĕquĕris, secutus sum, sĕqui 3°Seguire
Sĕrēno, sĕrēnas, serenavi, serenatum, sĕrēnāre 1°Rasserenare
Servĭo, servis, servii, servitum, servīre 4°Servire
Servo, servas, servavi, servatum, servāre 1°Conservare
Sicco, siccas, siccavi, siccatum, siccāre 1°Asciugare
Sĭlĕo, sĭles, silui, sĭlēre 2°Tacere
Sĭmŭlo, sĭmŭlas, simulavi, simulatum, sĭmŭlāre 1°Simulare
Sĭno, sĭnis, sivi, situm, sĭnĕre 3°Permettere
Sisto, sistis, stiti, statum, sistĕre 3°Collocare
Socio, as, avi, atum, areAssociarsi, unirsi
Sollĭcĭto, sollĭcĭtas, sollicitavi, sollicitatum, sollĭcĭtāre 1°Smuovere
Sōlor, sōlāris, solatus sum, sōlāri 1°Consolare
Solvo, is, solvi, solutum, ĕre 3°sciogliere
Sŏno, sŏnas, sonui, sonitum, sŏnāre 1°Risuonare
Spargo, is, sparsi, sparsum, ĕre 3°Spargere
Spatior, spatiarsi, spatiatus sum, ari 1° deponenteAvanzare, aggirarsi
Sperno, spernis, sprevi, spretum, spernĕre 3°Disprezzare
Spēro, spēras, speravi, speratum, spērāre 1°Sperare
Spīro, spīras, spiravi, spiratum, spīrāre 1°Spirare
Spumo, as, avi, atum, are 1°Schiumare, sbavare
Stătŭo, stătŭis, statui, statutum, stătŭĕre 3°Fondare
Stĭmŭlo, stĭmŭlas, stimulavi, stimulatum, stĭmŭlāre 1°Stimolare
Stīpo, stīpas, stipavi, stipatum, stīpāre 1°Stipare
Sto, stas, steti, statum, stare 1°Stare
Strīdĕo, strīdes, stridi, strīdēre 2°Stridere
Strīdo, strīdis, strīdĕre 3°Stridere
Stringo, stringis, strinxi, strictum, stringĕre 3°Stringere
Struo, is struxi, structum, ĕre 3°Tramare, progettare
suādĕo, suādes, suasi, suasum, ēre2°Invitare
Sŭbĕo, sŭbis, subii, subitum, sŭbire 4°Sostenere
Submitto, submittis, submisi, submissum, submittĕre 3°Sottomettere
Subnecto, subnectis, subnexui, subnexum, subnectĕre 3°Legare
Subrĭgo, subrĭgis, subrexi, subrectum, subrĭgĕre 3°Raddrizzarsi
Succedo, is, successi, successum, ĕre 3°Entrare
Succumbo, is, succubui, succubitum, ĕre 3°Soccombere
Sum, es, fui, esseEssere
Sūmo, sūmis, sumpsi, sumptum, sūmĕre 3°Prendere
Sŭpĕrimpōno, sŭpĕrimpōnis, superimpositum, sŭpĕrimpōnĕre 3°Porre sopra
Surgo, is, surrexi, surrectum, ĕre 3°sorgere
Surgo, surgis, surrexi, surrectum, surgĕre 3°Sorgere
Suscĭpĭo, suscĭpis, suscepi, susceptum, suscĭpĕre 3°Generare
Suspendo, is, pendi, pensum, ĕre 3°Sospendere
Suspĭcĭo, suspĭcis, suspexi, suspectum, suspĭcĕre 3°Sospettare
Tăcĕo, tăces, tacui, tacitum, tăcēre 2°Tacere
TaedetProvare fastidio
Tango, tangis, tetigi, tactum, tangĕre 3°Toccare
Tĕgo, tĕgis, texi, tectum, tĕgĕre 3°Coprire
Tempto, temptas, temptavi, temptatum, temptāre 1°Tentare
Tendo, tendis, tetendi, tentum, tendĕre 3°Tendere
Teneo, es, tenui, tentum, ēre 2°Tenere
Teneo, es, tenui, tentum, ĕre 3°Tenere
Teneo, es, tenui, tentum,ēre 2°Tenere
Tĕnĕo, tĕnes, tenui, tentum, tĕnēre 2°Tenere
Tĕro, tĕris, trivi, tritum, tĕrĕre 3°Consumare
Terreo, es, terrui, territum, ēre 2°Atterrire, spaventare
Terrifico, as, are 1°Terrificare
Terrĭto, terrĭtas, territavi, terrĭtāre 1°Spaventare
Testor, testāris, testatus sum, testāri 1°Testimoniare
Tĭmĕo, tĭmes, timui, tĭmēre 2°Temere
Tŏno, tŏnas, tonui, tŏnāre 1°Tuonare
Torquĕo, torques, torsi, tortum, torquēre 2°Rivolgere
Trādo, trādis, tradidi, traditum, trādĕre 3°Affidare
Trăho, trăhis, traxi, tractum, trăhĕre 3°Assorbire
Trano, as, avi, atum, āre 1°Attraversare
Transmitto, transmittis, transmisi, transmissum, transmittĕre 3°Attraversare
Trĕmo, trĕmis, tremui, trĕmĕre 3°Tremare
Trĕpĭdo, trĕpĭdas, trepidavi, trepidatum, trĕpĭdāre 1°Tremare
Trūdo, trūdis, trusi, trusum, trūdĕre 3°Spingere
Tŭĕor, tŭēris, tuitus sumtŭēri 4°Guardare
Tundo, tundis, tutudi, tunsum, tundĕre 3°Colpire
Turbo, turbas, turbavi, turbatum, turbāre 1°Turbare
Ulŭlo, ŭlŭlas, ululavi, ululatum, ŭlŭlāre 1°Ululare
Uro, is, ussi, ustum, ĕre 3°bruciare
Vādo, vādis, vādĕre 3°Andare con celerità
văgor, văgāris, vagatus sum, văgāri 1° deponentevagare
Venio, is, veni, ventum, ire 4°Venire
Vĕnĭo, vĕnis, veni, ventum, vĕnīre 4°Venire
Vēnor, vēnāris, venatus sum, vēnāri 1°Cacciare
Vĕrĕor, vĕrēris, veritus sum, vĕrēri 4°Temere
Verro, verris, versum, verrĕre 3°Solcare
Verso, versas, versavi, versatum, versāre 1°Volgere
Verto, vertis, verti, versum, vertĕre 3°Trasformarsi
Vexo, vexas, vexavi, vexatum, vexāre 1°Tormentare
Video, es, vidi, visum, ēre 2°Vedere
Vĭdĕor, vĭdēris, visus sum, vĭdēri 2°Sembrare
Vĭgĕo, vĭges, vigui, vĭgēre 2°Accrescere, prendere forza
Vĭgĭlo, vĭgĭlas, vigilavi, vigilatum, vĭgĭlāre 1°Svegliarsi
Vinco, is, vici, victum, ĕre 3°Vincere
Vindĭco, vindĭcas, vindicavi, vindicatum, vindĭcāre 1°Salvare
Violo, as, avi, atum, areViolare
Vivo, is, vixi, victum, ĕre 3°vivere
Vŏco, vŏcas, vocavi, vocatum, vŏcāre 1°Chiamare
Volo, as, avi, atum, āre 1°Volare
Volo, vis, volui, velleVolere
Vŏlo, vŏlas, volavi, volatum, vŏlāre 1°Volare
Vŏlūto, vŏlūtas, volutavi, volutatum, vŏlūtāre 1°Volgere
Volvo, volvis, volvi, volutum, volvĕre 3°Volgere